NOSTOSYLINTERI

S130LC-V, S140LC-V & S155LC-V

Uusi nostosylinteri S130LC-V, S140LC-V & S155LC-V

(Ei sisällä lukkoventtiiliä)

Varaosa