Hannun-Kone Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Päivitetty ja tarkistettu 1.10.2018

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Paula Jääskeläinen
Y-tunnus 
0785048-9
Rullakkotie 9, 80230 Joensuu
Puhelin: 0405425719
www.hannunkone.fi

Rekisteriin liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on:
Paula Jääskeläinen
040 5425719
Paula.jaaskelainen@hannunkone.fi

Henkilötietojen käsittelytarkoitus
Keräämme ja käsittelemme asiakkaidemme – ja mahdollisten tulevien asiakkaidemme – henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista, ylläpitämistä ja kehittämistä varten. Henkilötietojen avulla pystymme palvelemaan paremmin, sekä jatkuvasti kehittämään palveluamme.

Kerätyt ja käsitellyt henkilötiedot
Keräämme ja hyödynnämme vain olennaisimpia henkilötietoja, emmekä missään vaiheessa luovuta henkilötietojasi 3. osapuolen käyttöön. Yrityksessämme työskentelevät henkilöt, sekä liiketoiminnalliset kumppanimme – joilla on mahdollisuus käsitellä tietoja – ovat sitoutuneet noudattamaan ehdotonta salassapitovelvollisuutta.

Laajimmillaan keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot ovat:

• Nimi
• Henkilötunnus
• Yhteystiedot (esim. osoite, puhelin, sähköposti)
• Laskutukseen liittyvät tiedot
• Muut asiakkuuden hoidon kannalta oleelliset, jotka on saatu asiakkaan suostumuksella

Asiakkaan toimintaa sähköisissä palveluissa (esim. www-sivut, sosiaalinen media) ei koskaan yhdistetä tunnistettuihin henkilötietoihin.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tai rajoittaa tietojensa käsittelyä.

Tietojen säilyttäminen

• Verkkopalvelun kautta lähetetyt viestit poistetaan tietokannoista vuoden kuluttua
• Sähköpostin tai sosiaalisen median viestihistoria säilytetään vähintään kaksi vuotta, tiedot poistetaan pyydettäessä välittömästi
• Asiakassuhteeseen ja sopimuksiin liittyvät henkilötiedot poistetaan viiden kuluttua sopimuksen päättymisestä
• Markkinointiviestinnälliseen tarkoitukseen kerätyt tiedot poistetaan välittömästi asiakkaan niin halutessa (esim. sähköisen uutiskirjeen tilaus)
• Kirjanpidollisiin henkilötietoihin sekä niiden säilytyksen ja arkistointiin sovelletaan yleistä kirjanpitolakia

Tietojen luovuttaminen
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, pois lukien viranomaiset jotka toimivat voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.

Yhteistyökumppanimme tai alihankkijamme voivat tarvittaessa hyödyntää rekisterin tietoja mikäli se on asiakassuhteen hoitamisen tai palvelun laadun kannalta oleellista. Kumppanimme ja alihankkijamme sitoutuvat noudattamaan ehdotonta salassapitovelvollisuutta tietoja käsitellessään, sekä poistamaan tiedot välittömästi kun niitä ei enää tarvita.

Tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteritietojen suojaaminen
Tietokantoihin ja päätelaitteille kerätyt tiedot suojataan salasanoin ja / tai ns. palomuurein, sekä estämällä asiattomien henkilöiden pääsy tiloihin joissa tietoja käsitellään. Ei-sähköisessä muodossa olevaa aineistoa säilytetään lukituissa- ja valvotuissa tiloissa.

Asiakkaan oikeudet

• Oikeus tarkistaa kerätyt ja käsitellyt henkilötiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään
• Oikeus vaatia virheellisten tietojen korjausta / täydentämistä, sekä tietojen poistamista
• Oikeus peruuttaa mainonta- ja markkinointilupa (esim. uutiskirjeen tilaus)
• Estää verkkopalvelussa tapahtuva evästeisiin perustuva kävijäseuranta

*****