Vuokrausehdot Juhlacorner

Vuokrauksen kohde ja vuokra-aika
Vuokrauksen kohde: Rullakkotie 9, Joensuu teollisuushallin pääty rajattu juhlatila.
Vuokraukseen sisältyy oikeus parkkipaikan ja juhlatilan puoleiseen piha-alueen käyttöön.
Juhlatilassa järjestettävät tilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia, joiden luonteesta ja henkilömäärästä sovitaan aina erikseen vuokranantajan kanssa. Juhlatilalla ei ole anniskeluoikeuksia. Alkoholin myyminen ja muu vastikkeellinen luovutus on kielletty ilman asianmukaisia lupia. Vuokralainen huolehtii tarvittavien viranomaislupien hankkimisesta ja vastaa seuraamuksista, jotka aiheutuvat viranomaisen vaatimusten laiminlyömisestä.
Vuokrasopimus tehdään kirjallisena. Vuokra-aika ja siitä maksettava vuokra sovitaan tapauskohtaisesti ja kirjataan vuokrasopimukseen. Astiat ja pöytäliinat sopimuksen mukaan. Pyyhevuokra saunatiloissa on 5e/kpl.

Varaus-, maksu- ja peruutusehdot
Tilojen vuokraajan on oltava täysi-ikäinen.
Varauksen yhteydessä tilojen vuokraajalle lähetetään varausmaksu 50% vuokrasta ja laskunmaksu vahvistaa varauksen. Laskun maksuaika on 14 vuorokautta. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu automaattisesti. Loppumaksusta asiakas saa toisen laskun, jonka eräpäivä on noin 14 vuorokautta ennen varattua ajankohtaa. Jos asiakas peruu kirjallisesti (sähköpostilla) varauksen 30 vuorokautta ennen tilaisuuden ajankohtaa, varausmaksu palautetaan. Alle 30 vuorokauden peruutukset eivät oikeuta varausmaksun takaisin maksuun. Peruutuksen tapahtuessa alle 14 vuorokautta ennen tilaisuuden ajankohtaa, veloitetaan 100% vuokrahinnasta.
Mikäli vuokralainen on varannut tilan ja tilaisuuteen on aikaa alle 14 vuorokautta, maksetaan vuokrahinta kokonaisuudessaan yhdellä laskulla. Ylivoimaisesta esteestä johtuen (esim. vesivahinko, tulipalo, ilkivalta tai myrskyn aiheuttamat tuhot) Vuokracorner / Hannun-Kone Oy voi perua varauksen ilman korvausvelvollisuutta ennen varauksen alkua. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Vahingot
Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille/irtaimistolle, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä.

Vakuutukset
Tiloissa olevat vuokralaisen tavarat ovat hänen omalla vastuullaan, eikä niitä ole vakuutettu vuokraajan toimesta.

Sopimuksen siirto
Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai luovuttaa varaamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.

Juhlatilat ja koristelu
Tilavuokraan sisältyy tiloihin tutustuminen sekä tilojen käyttö sovittuna aikana sovitulle henkilömäärälle. Tila vuokrataan peruskalustuksella, jota vuokralainen voi käyttää haluamallaan tavalla tilaisuutensa järjestämiseksi. Vuokra-ajan päättyessä kalusteet tulee asetella takaisin perusmuotoon. Koristeet tai tarjoilut astioineen ja pöytäliinoineen eivät sisälly tilavuokraan ilman erillistä sopimusta.

Siivous
Vuokralaisen tulee käyttää tiloja noudattaen normaalia siisteyttä ja hyviä käytöstapoja. Tilojen tulee olla asiallisessa kunnossa tilaisuuden jälkeen. Vuokraajan tulee viedä pois kaikki tiloihin tuomansa tavarat, koristeet, tölkit ja pullot. Tilan vuokraan sisältyy perussiivous. Mikäli tilassa on lisäsiivouksen tarvetta, kuten oksennusta, vuokranantaja laskuttaa vuokralaiselta näiden siivouksen erikseen.

Säännöt
Juhlatilassa saa yhtäaikaisesti olla korkeintaan 100 henkeä.
Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että ajoneuvot pysäköidään niille osoitetulle pysäköintialueelle. Vuokranantajalla ja viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa kiinteistölle ja/tai haittaa naapurustolle ja/tai ympäristölle. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli vuokrausehtoja ei noudateta.
Vuokralainen vastaa siitä, että kaikki vuokralaisen tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat vuokrausehtoja.
Vuokratuissa tiloissa ei ole sallittua naulata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai kalusteita.

Rikkoutuneista rakenteista ja kalustosta sekä ylimääräisestä siivoustyöstä veloitetaan erikseen.
Sovitun vuokra-ajan lisäksi tilaisuuden kestolle ei ole varsinaista aikarajaa, mutta livemusiikin soittamiseen klo 24.00 jälkeen, musiikin voimakkuutta tulee tarkastaa sellaiseksi, ettei se aiheuta suurta meluhaittaa ympäristölle tai lähialueen asukkaille. Musiikin äänenvoimakkuuden noudattaminen on vuokralaisen eli asiakkaan vastuulla ja tämän laiminlyönti voi ehtojen mukaisesti aiheuttaa juhlien ennenaikaisen päättymisen.

Paloturvallisuus
Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille varatulla piha-alueella, ettei siitä aiheudu haittaa.
Tiloissa saa polttaa kynttilöitä palamattomalla alustalla, kunhan niitä käsitellään turvallisesti ja asetetaan niin, ettei niistä aiheudu vaaraa juhlavieraille eikä kiinteistölle.

Reklamaatiot
Mahdolliset tiloja koskevat reklamaatiot tulee esittää viivytyksettä ja viimeistään heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä vuokranantajalle. Vuokranantaja ei korvaa vuokraajalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja eikä missään olosuhteissa välillisiä vahinkoja.

Muuta
Vuokranantaja pidättää oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin. Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen tiloissa on kielletty.
Kulkuavain luovutetaan ja palautetaan sopimuksen mukaan.
Hävinneestä avaimesta perimme 200€ maksun.
Juhlatila ei voi vaikuttaa sähkökatkoksiin tai muihin luonnonilmiöiden aiheuttamiin häiriöihin.

Catering
Järjestetään tilauksesta tai vuokraaja voi tilata haluamansa tarjoilun parhaaksi katsomastaan paikasta.
Kysy lisää Paulalta, paula.laukkanen@hannunkone.fi

040 5425 719